Център по китайска медицина, масажи, рейки, акупунктура
     
 

Доц. д-р Николай Димитров, дм

Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм е преподавател в Медицински факултет на Тракийски университет към катедра „Анатомия“. Завършва висшето си образование, с магистърска степен, по специалността „медицина“ през 2003 г. в Медицински факултет – Стара Загора. След успешно издържан конкурс през 2004 г. е избран за редовен асистент в същия факултет. През 2008 година придобива специалност „Анатомия, хистология и цитология” и постепенно покрива изискванията за степените „старши асистент“ и „главен асистент“. След успешна защита през 2015 г. на дисертация на тема „Морфологични изследвания след експериментална акупунктура”, под ръководството на проф. д-р Димитър Сиврев, дм, получава образователна и научна степен „доктор“.

Награждаван е за активно участие в публикационната дейност на Тракийски университет през 2017 г. и 2018 г. От 2018 г., след успешно издържан конкурс, е избран на длъжността „доцент“ към катедра „Анатомия“ на Медицински факултет, Тракийски университет.

Доц. д-р Николай Димитров e член на Българското дружество по Традиционна китайска медицина. Той специализира многократно в областта на китайската медицина, посещавал е и продължава да посещава международни курсове и семинари. Участва с доклади в няколко международни конгреса по Традиционна китайска медицина и акупунктура. В продължение на повече от десет години той специализира традиционна китайска медицина при д-р Валерий Шакола, проф. д-р Зоя Горанова, проф. д-р У Сян, проф. д-р Лъ Имин, проф. д-р Юелай Чен, проф. д-р Джин Ли и проф. д-р Лин Жао. През 2005 г. завършва иновативния за България курс по рекреация (ци гун и китайски масаж) за възстановяване на човешкото здраве.

В периода 2006-2007 година успешно завършва курс по Традиционна китайска медицина и акупунктура при проф. д-р Зоя Горанова. През 2006 г. полага успешно изпит по Традиционна китайска медицина при проф. д-р У Сян и проф. д-р Лъ Имин в Международния колеж на Университета в гр. Янгси – Китай. През същата 2006 г. е на специализация по китайска диагностика и принципи на селекция на акупунктурни точки за лечение при проф. д-р У Сян и проф. д-р Лъ Имин. През 2007 г. посещава специализирани курсове по акупунктура, аурикулотерапия и вендузотерапия при проф. д-р Зоя Горанова и курсове по Юмехо терапия и ароматерапия при Николай Христов. През 2009 г. допълнително специализизира акупунктура, билкотерапия и китайски масаж при проф. д-р У Сян и проф. д-р Лъ Имин, а през 2013 г. - традиционна китайска медицина при проф. д-р Лъ Имин (билкотерапия, акупунктура, пулсова диагностика). През 2017 г. участва в международен семинар с интензивно обучение по Традиционна китайска медицина с лектори професори от Шанхайския университет (проф. д-р Юелай Чен, проф. д-р Джин Ли и проф. д-р Лин Жао). Завършил е успешно курс по Шуслерова терапия 2012-2015 г.

Доц. д-р Николай Димитров има над 60 научни публикации и доклади на международни и национални научни форуми, участвал е в написването на 17 ръководства и учебник, успешно е работил в 9 научни проекта. Има над 23 допълнителни обучения и специализации. Научните му интереси са насочени към: изследване на морфологичните промени в тъканите в резултат на акупунктура, пластинация и мумификация, имунохистохимия, мастоцити.

От 1990 г. до сега практикува източни бойни изкуства (тай чи чуан, шаолин цюан и др.) и китайска лечебна гимнастика. Участвал е в международни семинари (2010 г. - 2011 г.) по Тай Чи Чуан с Гранд майстор Ян Джун (5-та генерация на фамилия Ян). Владее английски и руски език. Членува в Български лекарски съюз, Българско анатомично дружество, Българско пептидно дружество, Съюз на учените в България – клон Стара Загора, Българско дружество по традиционна китайска медицина, Българска асоциация по иглотерапия на кинезитерапевтите, Международна асоциация на фамилен Ян Тай Чи Чуан.

Телефон: 0886 334 559
E-mail: dr.dimitrov@viavite.info