Център по китайска медицина, масажи, рейки, акупунктура
     
 

Китайска диагностика

Традиционо източна диагностика, проследяваща цялосното състоянието на организма.

Основните методи са: пулсова диагностика, наблюдение на специфични особености в биологично активните точки и канали, диагностика по езика, по изменения на ушната мида и др. При китайската диагностика се откриват не само настъпилите патологични изменения в организма, но и потенциално съществуващите предразположения на индивида.

Това прави китайска диагностика изключително подходяща за откриване на заболяванията в ранен етап от тяхното развитие.

Продължителност на процедурата: 30 минути
Цена: 25 лв.

Включва преглед и определяне на индивидуална терапия.