Център по китайска медицина, масажи, рейки, акупунктура
     
 

Квантова диагностика

Квантовият анализатор (Биоскенер) е високотехнологичен апарат за компютърна диагностика на здравословното състояние, който е създаден на основата на квантовата медицина.

След като анализира слабото магнитното поле на клетките и органите на изследвания човек, апаратът обработва получените данни като ги сравнява с матрица на показателите в норма, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-paнeн стадий.

Този метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, бърз и ефикасен.